-www.1495.com-www.金沙3777.com 设为首页 | 加入收藏 -www.1495.com-www.金沙3777.com +8618559556181

新闻中心

金沙www4136com

当前位置: -金沙6629hf> -金沙6629hf新闻中心 -金沙6629hf新闻中心

2016年5月伊斯法罕石材展,中星届时取您相见

发布者:Tina  公布工夫:2016-04-14 11:31
         
          2016年5月伊斯法罕石材展,中星届时取您相见
   
   我们行将列入2016年5月份伊朗的伊斯法罕石材展。

   参展工夫:5月1日-5日,展位号是C-4. 届时接待您去我们展位观光取交换。


www.1495.com